צופית

תיעוד המושב לפי חודשים

בשיר של נעמי שמר נכתב: בתשרי נתן הדקל פרי שחום נחמד / בחשוון ירד יורה ועל גגי רקד 
ואצלינו במושב? - 
השינויים במעקב...