צופית

תשע"ו בתמונות - -

חודש תמוז במושב

ניקוי השטח מסביב ע"י הנוער - 25.12.2015