בית הספר בצופית 1936 - 2021

האירוע המזמן הוא חג השבועות, חג המתעד את בניית בית הספר. או ליתר דיוק את שלב סיום בניית החלק הראשון.

הילדים שלמדו עדיין בבית של גובר, לבשו בגדי חג לבנים והצטלמו ליד הבנין ההולך ומוקם.

בימים אלה, הולך ומסתיים שיפוץ המבנה ולכבוד סמיכות האירוע לשבועות, מתבקשת ההשוואה.

ותמונה נוספת משבועות 1947 בחצר בית הספר.

אבני דרך - 80 לצופית

קבצים מצורפים:

עלון 80 לצופית