אודות מושב צופית

ואלו תולדות...

צופית נוסדה ב- 1933 על ידי גרעין של 50 פועלי חקלאיים-חלוצים שהקימו את המושב כאגודה שיתופית. החברים עלו להתיישבות על הקרקע שנקנתה באמצעות הקק''ל, במסגרת תכנית, שזכתה לכינוי ''התיישבות האלף''.
בשנים 1951-1949 הוקמה ''ההרחבה'' והמושב גדל עם קליטתם של 32 משפחות חדשות. רוב המצטרפים החדשים היו עולים שהגיעו מאירופה, לאחר מלחה''ע השנייה, ומיעוטן משפחות שהגיעו במסגרת התכנית ''מהעיר לכפר''.
ל''הרחבה'' פנו והתקבלו גם מספר בנים ובנות, בני דור ההמשך, לאחר שנישאו והקימו משפחות. הם קבלו יחידות קרקע שהתפנו או הוקצו למטרה זו.
ב-1998 הוחל בפיתוח ''שיכון בנים'' בצמוד לישוב הוותיק : בתים צמודי קרקע, על מגרשים בני חצי דונם, לבני המושב ולתושבים שאינם חברי האגודה ובכך הוכפל מספר המשפחות במושב.

תושבי צופית

צופית היא ביתם של למעלה מ - 200 משפחות, רבות מהן צעירות וגרים בו קרוב ל1000 תושבים. רובם תושבי קבע ומיעוטם דיירים זמניים (בשכירות).
רוב חברי המושב ותושביו עוסקים במקצועות חופשיים, כעצמאיים ושכירים במגוון תחומים.

המוסדות הנבחרים

המושב מתנהל באמצעות מוסדות נבחרים: ועד המקומי וועד האגודה החקלאית.

הוועד המקומי

נבחר ע''י כל בעלי זכות הבחירה מגיל 18 ומעלה הרשומים במרשם התושבים כתושבי המקום. חברי הוועד הם מתנדבים ואינם מקבלים שכר עבור פעילותם.
הוועד המקומי מטפל בכל העניינים המונציפלים ופעילותו מתואמת בתחומים רבים עם המועצה האזורית שהיא הרשות המונציפלית האחראית מטעם משרד הפנים, אך יש גם פעילויות עצמאיות מקומיות.
במקום קיימים מבנים ומוסדות הנותנים שירות לכלל התושבים הנהנים מקיומם של שירותים חיוניים במקום:
בית העם; בית ספר יסודי אזורי; מועדון נוער; גן ילדים; סניף דואר; מרפאה; מכולת (צרכניה); ספריה ציבורית; ארכיון, מגרשי ספורט; גני ציבור ושעשועים.
ילדי המושב בגילאי חטיבת הביניים והחטיבה העליונה לומדים בביה''ס האזורי ע''ש עמי אסף, בקמפוס בית ברל הגובל במושב.

ועד האגודה החקלאית

הוועד נבחר (אחת לשנתיים) ע''י חברי האגודה הרשומים בספר האגודה ופעילותו מעוגנת בתקנון המאושר ע''י רשם האגודות השיתופיות ובזיקה לתנועת המושבים.
מגוון ענפי חקלאות כולל: גידולי שדה עונתיים (תות, תפו''א, גזר ועוד); גידול דבורים; עופות, עיזים ומטעים.
הוועד מטפל בנכסי האגודה (כולל מפעל המים) ובנגזרות הפיננסיות הקשורות בכך, הכלליים והפרטיים.
מוסדות האגודה: האסיפה הכללית; ועד הנהלת האגודה (הכולל ועדות משנה קבועות ונציגים בארגונים שיש להם זיקה וקשר לאגודה); ועדת ביקורת - כולם מנוהלים בהתנדבות וללא שכר.

תמונות מושב צופית

הכניסה למושב