צופית

כסלו בתמונות- חנוכה

חנוכה תשע"ו בתמונות-פעילות גנ"צ