צופית

תשע"ז בתמונות

אלול תשעז - סיום שנה בתמונות של יגאל שרגיאן

אב בתשעז- צילומים של יגאל שרגיאן ועוד

תמוז תשעז בתמונות

סיון עם פריחת הצאלון. צילום- יגאל שרגיאן

איר תשעז בתמונות

ניסן

אדר

שבט

טבת

כסלו

חשון

תשרי