צופית

בית הספר בצופית 1936 - 2021

האירוע המזמן הוא חג השבועות. 
חג המתעד את בניית בית הספר. או ליתר דיוק את שלב סיום בניית החלק הראשון . 
הילדים שלמדו עדיין בבית של גובר, לבשו בגדי חג לבנים והצטלמו ליד הבנין ההולך ומוקם. 
בימים אלה, הולך ומסתיים שיפוץ המבנה ולכבוד סמיכות האירוע לשבועות, מתבקשת ההשוואה . 
ותמונה נוספת משבועות 1947 בחצר בית הספר
 

טקסי שבועות