צופית

חדשות יולי 2021

כתבה זו מבקשת לתעד ולהאיר את סיפור הפגזים התורכים מימי מלחמת העולם הראשונה שעולים לכותרות המקומיות חדשות לבקרים. 
גם החודש נמצאו וטופלו בידי חבלני המשטרה, פגזים המעוררים ענין בין תושבי צופית וגם כפר סבא.
כתבנו תקציר על האירועים בתוספת הפניות למקורות נוספים