צופית

מידגם מן העבר

תמונות סרוקות מןתוך ספר צופית שיצא לאור ב1965

נשים עובדות במשק החקלאי במושב

תמונות חדשות

תמונות עבר מצופית