צופית

תשע"ח בתמונות

חודש ניסן במושב - צילום : יגאל שרגיאן

אדר תשעח

שבט תשעח

טבת תשע"ח בתמונות

כסלו תשע"ח בתמונות

חשון תשע"ח בתמונות

תשרי תשע"ח