צופית

שבט - שיקום הבריכה וחורשת האקליפטוס ונטיעות במקום