צופית

ביקור המושל בצופית

סגן מושל מחוז הצפון, מר הדלי, ביקר ביום ו' בלווית קצין המחוז מר גוברניק במושב צופית, הם נתקבלו ע''י ב''כ המושבי' פיכמן, א. לבנידגר, י' פרליס וב''כ חרות אמריקה, רוסק. האורחים ביקרו בבית הספר (שבו לומדים גם ילדי שדה ורבורג) ובבית העם ע''ש מכס צוקרמן, ומעל גג הבית השקיפו על כל הסביבה. אח''כ ביקרו במרפאת קופת חולים ובתחנת הנוטרים של פלוגת השדה ושל המושב. סגן המושל ביקש להראות לו אחד המשקים והובא למשקו של ש.א. אהרוני. המושל התעניין בכל פרטי הנהלת המשק וההכנסה. לאחר הסיור סרו האורחים לביתו של י. פיכמן, שם נתכבדו מתוצרת המקום. לסגן המושל הוגש תזכיר מפורט על התפתחות המושב ושורה של דרישות המושב כלפי השלטונות. חברי המושב ביקשו מהמושל למסור למוסדות המרכזיים את מחאתם על סגירת שערי הארץ בפני פליטי גרמניה, אוסטריה וצ'כסלובקיה. סגן המושל ענה בלבביות והביע את יחסו החם לכל שאלות המושב, תוך הבטחה על שמירת יחסים מתוקנים בין המושב והשלטונות. הסיור והביקור נמשכו כשעתיים וחצי.