צופית

טו בשבט 1993 חנוכת גן המייסדים

העובדה שבית העם היה בתהליך שיפוץ ולא ינתן היה לקיים בו אירוע, הביאה להחלטה להקמת גן מייסדים שהנטיעה בו תתקיים ע''י אותם מייסדים שהיו איתנו. 

העצים שנבחרו היו עצי ארץ ישראל הנזכרים בתנ''ך: 

 

טקס חנוכת גן המייסדים