צופית

30.5.2013

מידעון מספר 5 מיום 30.5.2013
קצת נוסטלגיה על האתר הראשון, מידע על התנהלות באתר העכשווי
וקישור לפוסט 42 בארכיון שיש בו איזכור ופעילות לסיכום הפעילות החודש