צופית

פרוטוקולים משנת 2006

הקובץ מכיל 13 פרוטוקולים בין התאריכים 17.1.2006 - 26.12.2006