צופית

2013 כנס 80 להתישבות האלף בבית העם

כנס שמונים להתישבות האלף בבית העם