צופית

תינוקות שנולדו במזל-טוב בשנה החולפת

בין שבועות תשע''ב (2012) עד שבועות תשע''ג (2013)

נולדו בין שבועות 2013-2012