צופית

פרוטוקולים משנת 2014

חסר פרוטוקול מספר 1 מהישיבה הראשונה שהתקיימה אחרי הבחירות, בנוכחחות ראש המועצה