צופית

בית הספר בצופית

סרקנו את גיליונות ''יחדיו'' של בית הספר בצופית מהשנים 1977 - 1979. 
הגיליונות הגיעו הודות לענבר קליינמן ודינה קליינמן, אמה, שעשו סדר והביאו אותם לארכיון צופית. 
נשמח לקבל משוב מהכותבים וממי שלמדו באותן שנים ו/או שהיו מעורבים בכתיבה ובעריכה של העלונים. 
נשמח כמובן לקבל עוד עלונים מהתקופות השונות.