צופית

פרוטוקולים משנת 2007

בקובץ מכיל 10 פרוטוקולים בין התאריכים 9.1.2007 - 4.12.2007