צופית

מפגש ילדי כתה א וילדי הגן בצופית

מפגש ילדי גן צופית - תשס"ה

מפגש ילדי כיתה א' - תשס"ה