צופית

ילדי גן דקל מכינים את גינת הירק עם הוריהם ושרית הגננת

2007-2008