צופית

תינוקות שנולדו בצופית בשנה 2016-2017

נולדו בצופית בשנה 2016-2017