צופית

שיפוץ המרפאה שנבנתה בשנת 1967

לאחר שהמרפאה שנבנתה בשנת 1938 היתה קטנה מדי למספר התושבים שגדל המשך השנים במיוחד מהישובים השכנים: שדה ורבורג, גן חיים, בית ברל, קלמניה, וגם ההרחבות, הוחלט לבנות מרפאה גדולה יותר שנת 1967 
באותה שנה נפטר בן המושב, אמנון ברקוביץ  ז''ל, שהיה גנן במקצועו ומשפחתו ביקשה לקרוא את הגן הצמוד למרפאה על שמו. הם גם תרמו את האבן השחורה הניצבת גם היום במרכז הדשא, כפי שרואים בתמונה.
השנה, כידוע לכולנו, הוחלט לשפץ את המרפאה ואודות ליגאל שרגיאן יש לנו גם תיעוד מהתהליך בגלרייה של האתר בעמוד של התשתיות

שיפוץ המרפאה - תיעוד של יגאל שרגיאן