צופית

2022 שבועות בשדה

הפיננג שבועות התקיים השנה בשדה 
השתתפו בו עוללים, ילדים, נשים וזקנים 
ויגאל שרגיאן הנציח את האירוע 
למשמרת ולהנאת כולם

2022שבועות בשדה. צילומים של יגאל שרגיאן