צופית

הפגנה למען הקמת רמזור בכניסה לצופית נובמבר 2013

הפגנה למען רמזור-תמונות נבחרות