צופית

2016 מיזם חנוכיה בכניסה למושב

החנוכיה מוקמה בכניסה למושב בשדרות ראובן על ידי בניה מצוה באותה שנה

חנוכיה בשדרות ראובן