צופית

תינוקות שנולדו בצופית בשנה 2017-2018

תינוקות שנולדו בין שבועות 2017 ל- 2018