צופית

בני הנוער בטו בשבט 2016

בני הנוער היו  שותפים מלאים לניקוי מיתחם החורשה, החל מפינוי ערמות הפסולת ועבור דרך עזרה בהכנות לטו בשבט.
כמה תמונות מפעילותם בטו בשבט 

בני הנוער בטו בשבט תשעו -2016