צופית

טבת תשע"ח בתמונות

בשיר של נעמי שמר כתוב: בטבת ירד ברד ועל גגי רקד
אבל השנה היה יום אחד של גשם רציני שהוציא קשת יפהפיה 
ועוד מראות יפים