צופית

עצמאות 60 למדינת ישראל 2008

עצמאות 60 - 2008