צופית

ילדים גן דקל מכינים את גינת הירק עם הוריהם ושרית הגננת