צופית

ספורט בצופית

העיסוק בספורט זכה לתשומת לב בעיקר במסגרת בית הספר אך ברבות השנים נכנסו ענפי ספורט וחוגים לנוער ולמבוגרים.

ספורט