צופית

חנוכה 1954

אור למושב צופית בחג האורים
מושב צופית חגג אמש עם הדלקת נר ראשון של חנוכה חג הכנסת אור חשמל לכל בתי המתיישבים החדשים שהצטרו למושב.
כן חולקו ל -34 המתיישבים החדשים חלקות פרדס 10 דונם לכלה אחד.
לכבוד המאורע נערכה מסיבת חג בבית העם בצופית בה נכחו נציגי מוסדות המיישבים וההסתדרות

1954 על חג האור מוך ידיעון המועצה האזורית השרון התיכון