צופית

נולדו במזל-טוב בשנה החולפת 2006-2007

2006 - 2007