צופית

דוח ועדת ביקורת להתקציב 2004-2005

דו''ח מס' 1  של ועדת ביקורת  שליד הוועד המקומי מושב צופית
בנושא תקציב 5 - 2004  מתאריך  ספטמבר   2005 

הדוח פורסם בזמנו באתר הישן והועתק כפי שהוא לאתר זה.