צופית

שתים עשרה פיסות שלום שנרקמו על ידי נשות צופית

12 פיסות שלום