צופית

פרוטוקולים משנת 2005

מכיל פרוטוקולים מתאריך 17.1.2005 עד 6.12.2005