צופית

29.4.2013

סיכום המשחק ''מטמון 80 צופית''

follow-up (מעקב המשך) למען אלה שלא השתתפו ולמען העתיד
והשלמת ידע כללי הקשור לצופית וסביבותיה

http://www.meengle.com/_sites/tsofit/8nn/files/pQT.pdf

מטמון 80 צופית