צופית

קונצרט סיום שנה של כפר מנגן -יוני 2016

קונצרט סוף שנה של כפר מנגן בספרייה