צופית

ניסן - חודש האביב

עדיין היו גשמים במידה כזו או אחרת ברחבי הארץ אבל הצמחיה אומרת את דבריה ואלה ניכרים בשדות ובגינות.
פסח - החג המציין לפי התורה את ראשון החודשים, משפיע על כולנו.
ייצוג לכך הבאנו בתמונות. מעבר עכבר על תמונה מספר את סיפורה.