ברקוביץ אהרון

לזכרם • כניסות

1913 - 1995
בן אסתר ואברהם
אבא עלה ארצה באמצע שנות השלושים מפולין, אותה עזב דווקא כשנדמה היה שהגיע לנחלה. למרות ההגבלה על קבלת תלמידים יהודיים לרפואה (נומרוס קלאוזוס) – הצליח, בגין כישוריו, להתקבל ללימודי הרפואה שם, אולם המניעים הציוניים גברו על רווחתו האישית והוא עם כמה עשרות מחבריו, שהתחילו פעילות ציונית עוד בפולין, עלו מאזור לודג' ארצה והקימו בקלמניה גרעין ''הכשרה''. במסגרת ההכשרה הם עבדו ולמדו חקלאות אשר היתה בעבורם תמצית הציונות. מ''הכשרה'' זו הגיע אבא למושב צופית שזה עתה הוקם במסגרת התיישבות האלף.
בקלמניה נישא אבי לגניה אימי ושם אף נולד אחי הבחור אמנון. בשנת 1947 החל אבי לבנות את ביתו בעזרת שכננו קוסובר ואז עברה המשפחה, שהתרחבה מייד אחר לידתי, למושב צופית.
אבא הצטיין גם בעבודתו כחקלאי אותה ראה כייעוד. עד מהרה הפך למגדל הירקות מן הגדולים והמוצלחים בסביבה, וזאת תוך כדי נסיונות והקמת ענפים חקלאיים אחרים כגון: מכוורת, לול ופרדס. שני הענפים האחרונים היוו למעשה את הבסיס למשקו עד ערוב ימיו. בענפים אלה הגיע אבא להישגים לא מבוטלים ולא פעם היה מגיע מדריך חקלאי עם חברים על מנת ללמדם כיצד לגדל פרדס ואיך נראה זן חדש זה או אחר אותם נהג אבא להרכיב.
בשנות המאבק להקמת המדינה התנדב אבא כנוטר, ובמקביל, בחשאי, עזר למאבק באנגלים ואף החביא נשק בסליק בחצר משקו. לאחר מכן התנדב, במשך שנים, לשמירה במושב מפני הפדאיון.
פעילות ציבורית לא היתה בראש מעיניו, בלשון המעטה, מאחר ולא אהב להתבלט. אולם תכונותיו הטרומיות: יושר, הגינות, ואהבת הזולת, עם הרצון לעזור גם על חשבון משפחתו ונוחיותו – גרמו לכך שתמיד נבחר לוועדות שונות במושב ו/או להנהלה.
חייו של אבי לא היו קלים גם ובעיקר במישור האישי ומכה רדפה מכה: תחילה נפטרה בגיל צעיר יחסית אימו אותה הביא מפולין. מספר שנים אחר כך, ב- 1956, נפטרה אימי גניה. ושוב לא חלפו שנים רבות ואמנון אחי נפטר. בכך לא תמה מסכת הייסורים וגם אשתו השניה אניה נפטרה.
למרות כל צרותיו המשיך אבא לנהל את משקו וכלפי חוץ לא הראה את שהרגיש. בסופו של דבר, המכות הנ''ל וגילו המתקדם גרמו לכך שבשלב מסוים, בהיותו בן כ- 76, הרים ידיים וביקש לעזוב את המושב ואת אשר בנה בעמל כה רב. ועד כדי כך הגיע צערו עד שביקש למכור את המשק ובכך למחוק, לפחות לכאורה, את כל תלאותיו במושב ובתקווה כי בכך תוקל יתרת חייו.
אבי נפטר בשנת 1995 (ל' בניסן תשנ''ה) והוא בן 82 שנים.
יהי זכרו ברוך.

fhE