צופית

ארכיקפה מספר 10 עם חולצה כחולה -יוני 2018

ארכיקפה 10 עם חולצה כחולה - אז והיום