כץ מרים

לזכרם • כניסות

1912 – 2001

מרים, אשת יוסף כץ גם היא נולדה ברומניה. עלתה עם אבא לארץ-ישראל בשנת 1950 ויחד עם בעלה יוסף עבדה כתף אל כתף להגשים את חלומותיהם.
למרים ויוסף נולדו שני ילדים שולמית ויצחק שהקימו משפחות ולהם ששה ילדים – נכדים למרים ויוסף

YNd