פרוטוקול ישיבה מס' 55: 29/7/18

פרוטוקולים • כניסות

משתתפים:, ישראל אברמסון , אלדד אלרון, עינת פרנץ, עומר היימן, משה גרינפלד ועודד נפתלי


הבהרה: הפרוטוקול אינו תמלול של הישיבה אלא רישום עיקרי הדברים.

על סדר היום:
1. פניית משפחת צבי בן דב להנצחת אביהם באנדרטת השואה.
2. גן הדר – מימון סייעת נוספת
3. עדכון שיפוץ בית ספר צופית
4. שיפוץ מועדון פיס
5. בקשת בית מיתר לחידוש תמרור סמוך לכניסת בית הספר.
6. עדכונים שונים.
דיון והחלטות:
1. משפחתו של צבי בן דב ז''ל, פנתה לועד המקומי בבקשה להציב בין אבני הדריכה, באנדרטת השואה, אבן זיכרון והנצחה לאביהם. החלטה: בשנת 2005 נוסחו קריטריונים להנצחה במושב, יש להעביר אל המשפחה, העתק של הקריטריונים ובהתאם לאשר את בקשתם.
2. בשנת הלימודים הקרובה, רשומים 25 ילדים בגן הדר- גן רב גילאי. בדומה לשנה שעברה, פנו הורים לועד המקומי בבקשה לממן סייעת שלישית בימים בהם המועצה לא מממנת.
החלטה: יש לבחון את כל הנתונים והעלויות ולקבל החלטה בהתאם. כמו כן, במידה ותהיה גבייה מההורים, הגבייה תעשה ע''י ועד הורי הגן ולא ע''י מזכירות הועד.
3. התקיימה פגישה במועצה בהשתתפות ראש אגף חינוך, איל צייג, ראש אגף תפעול – יואב סבן, מנהל תפעול באגף חינוך- עודד לובוביץ, סגן מהנדס המועצה, יקי אסקיו, נציגת בית מיתר, אדריכל התוכנית , אורן בן ארי ואפרת ציר כהן. נציגת בית מיתר ביקשה להקפיד בנוהלי הבטיחות במקום מאחר ומדובר בבנייה בזמן שבית הספר פועל. הובהר שמדובר בשיפוץ ולא בנייה מסיבית. החלטה: יועץ בטיחות המקובל על המועצה, יהיה במקום ויוציא נוהל בטיחות ויגדיר איזה גדר לבנות במקום לשמור על בטיחות הילדים. כמו כן, יש להקפיד על שקט בשעות הלימודים. הפרעה ללימודים עלולה לגרום להפסקת העבודה.
4. שיפוץ מועדון פיס – לאור ליקויים בבניית מועדון הפיס, אנו מחוייבים לבצע תיקוני חוץ. לאחר קבלת מספר הצעות מחיר שהגיע גם ל250 אלף שח, התקבלה הצעה נוספת בסך של 150 אלף ₪ + מע''מ.
החלטה: מאחר והועד המקומי נכנס לפרויקט שיפוץ בית הספר, אין תקציב לביצוע התיקונים.
5. נציגת בית מיתר, ביקשה להסב את תשומת לב חברי הועד מקומי, לבעיות בטיחות בבקרים ובצהריים כשהורים מביאים את הילדים לבית הספר. מבקשים לבחון השבת התמרור שהיה עת פעל במקום בית ספר צופית. החלטה: בשנים בהם התמרור הוצב, היו לא מעט ''כמעט'' תאונות במקום, מאחר ונהגים לא נוהגים להתחשב בתמרור, וילדים לוקחים בחשבון שהם יכולים לעבור. מאחר ומדובר ביותר נזק מתועלת בהצבת התמרורים, הועד המקומי מתנגד להשבת התמרור.
6. עמית מורשטיין,רב''ש, הגיע לישיבה. ביום שישי האחרון נהג/ת פגע בשער המזרחי שגרם להשבתתו. תיקון השער 8500 + מע''מ. לצערנו, המצלמה לא קלטה את מספר הרישוי של הרכב. הסיבות לכך: נסיעה מהירה מדי של הנהג ומצלמות ישנות.
החלטה: יש לקבל הצעות מחיר לרכישת מצלמות חדשות. הרכישה תבוצע רק במידה ויש תקציב לכך בסעיף התקציבי של הבטחון וזאת לאחר קבלת ביצוע תקציב ינואר- יוני 2018.
• דמי קבורה – עקב עתירה שהוגשה לבג''צ בנושא חוסר שוויון בנושא דמי קבורה, מושב צופית ''עלה בגורל'' הבדיקה. נציגים מטעם ביטוח לאומי יגיעו אלינו לבדוק עלויות קבורה במושב.
• ברניב – משפחת ברניב קיבלה הנחיות ברורות מה לבצע על מנת להחזיר את השטח הציבורי לקדמותו וזאת לאחר שפגעו בו במהלך הבנייה שלהם. לצערנו, הם לא ביצעו לפני ההנחיות. בינתיים כל האזור נפגע מכך.