פרוטוקול פברואר 2020

פרוטוקולים • כניסות

פרוטוקול ישיבת ועד מקומי מתאריך: 2/2/2020

משתתפים: ישראל אברמסון, משה גרינפלד, אלדד אלרון, עמי לזר, עודד נפתלי, עומר היימן ואריאלה ולד.
.

** הבהרה: הפרוטוקול אינו תימלול של הישיבה אלא רישום עיקרי הדברים.


על סדר היום:
1. אישור פרוטוקול 5/1/20
2. הסבר על קיצוצי תקציבים שוטפים ופיתוח משנת 2020
3. נושא תמרור – החלטה סופית
4. מחירון שימוש במבנים של הועד
5. תרבות – קביעת נציג מהוועד המקומי ועדכונים ==* נדחה לישיבה הבאה
6. נושא הפריצה לאולם ונזק למצלמה.
7. גן שעשועים הצגת ההצעות ==*
8. עדכון מפגישת האגודה. ==*
9. עדכון פגישה עם סגן ראש המועצה ==*
==* נדחה לישיבה הבאה
דיונים והחלטות:
1. פרוטוקול מה 5/1/20 אושר
2. התקיימה פגישה אצל גזברית המועצה, ציפי וקנין בהשתתפות ישראל ואפרת. בפגישה הוסבר על מודל חדש בחלוקת תקציבי המועצה לישובים. תקציב שוטף ותקציב פיתוח. התקציבים, בשורה תחתונה יהיו נמוכים יותר בשנים הקרובות. הרציונל מאחורי המודל החדש, להתחשב בגודל הישובים. בשנת 2020, מאחר ותקציב ועד מקומי צופית, מראש הסתמך באופן זהיר על הכנסות המועצה, הועד לא צריך לבצע תיקון בתקציב השנתי. תקציב פיתוח 2020– אם לא יהיו שינויים, צפוי להיות 247,501 ₪. תקציב זה מתווסף לתקציב פיתוח 2019 – העומד על 201 אלף ₪.
3. נושא תמרור – החלטה: רחוב הזית יהיה חד סיטרי לכיוון צפון, תינתן אפשרות חנייה משני צידי הרחוב. תיבדק אפשרות סימון, אין חנייה ליד אחד המשקים בעל רכבים חקלאיים הזקוק למרחב תמרון גדול יותר ביציאה והכניסה.
רחוב הקשת – עקב סיכון הורדת והעלאת ילדים מהסעות התנועה והקייטנה, כיוון הנסיעה ברחוב ישתנה. יש להודיע באופן אישי לכל תושב ברחוב. לא ניתן להפוך את הרחוב, לרחוב דו סיטרי.
נשק וסע – חד סיטרי רחוב השדרה/ליד בית הספר – הועד מתנגד להפוך את הקטע ברחוב השדרה בין רחוב הזית לרחוב הדר, לחד סיטרי בשעות הבוקר. ההתנגדות נובעת מניסיון רע בשנים קודמות שהיה במקום.
4. מחירון שימושים במתקני הועד המקומי: לגבי חוגים מפתח החיוב נשאר בעינו.
טקסי בר מצווה – טקס בר מצווה שכולל עליה לתורה + כיבוד קל (ללא שולחנות ישיבה ומזון) – 300 ₪ לטובת מועדון התרבות
פעילות ספורט באולם הספורט. היום 50 ש''ח לפעילות לקבוצה מצופית ו 75 ₪ לקבוצה חיצונית. יש לבדוק האם החיוב הוא שעתי או פר פעילות עם מנהל האולם של צופית.
יום הולדת גיל הרך – ?
אירוע מבוגרים עם קייטרינג– (מסיבה, חינה, אירוע בר/בת מצווה, הולדת בן/בת, יום הולדת מבוגרים)  עד 50 משתתפים – 700 ₪, מעל 1200 ₪.
פעילות כיתתית של ילדי צופית – גיבוש, מסיבת סוף שנה, חגים – ללא עלות.
נושא גיל הרך ושימוש ע''י עסק/חברה יידון בישיבה הבאה.
5. פריצה לאולם הספורט- עדיין לא דווח בפורום של המושב. דיווח יישלח לאחר שיחה של שוטר קהילתי עם הנוער בנושא. כחלק מהלימוד ממקרה זה, יש לחייב את הנערים שפרצו בשעות עבודה/תרומה למושב, לדוגמא, עבודה יחד עם חצרן המושב.
פגיעה במצלמות – הוסכם שהורה של אחד הילדים, שפגעו במצלמה, יתקן את המצלמה. במידה ותהיינה תקלות במצלמה בשנה הראשונה לתיקון, באחריותו לטפל במצלמה.
6. שונות –
א. צוות תרבות בנושא הרצאות, נתקל בקשיים תקציביים להזמין מרצים איכותיים למושב. יצרו קשר עם חברת  , funzing אשר משווקת ומקיימת הרצאות באזור. הצעתם, הם ישווקו את ההרצאה לקהל הרחב, ימכרו כרטיסים וישלמו למרצה שאנו נבקש. כרטיסים מוזלים  יימכרו לתושבי צופית. החלטה: באופן עקרוני ההתקשרות מאושרת, אך צריך לבדוק את ההסכם ההתקשרות לפני כן.
ב. יו''ר ועד מקומי גן חיים, יצרה קשר עם עודד בבקשה להשתתף בעלות הרצאה לנוער בנושא חלל. עלות ההרצאה 2500 ₪ + מעמ. כמו כן, התעוררה בעיה בתקציב עצמאות, לאחר שגן חיים הפחיתו משמעותית את תקציב השנתי לתרבות. התקציב שלהם לעצמאות 20 אלף ₪. מאחר והוצאות האירוע מאד גבוהות מבקשים שצופית יישאו בחלק גדול יותר של 25 אלף ₪. החלטה: רצוי להיפגש עם יור גן חיים, הדס מרזל בנושא. לסכם על חלוקה שוויונית.