פרוטוקול מספר 32 מיום 2.2.2016

פרוטוקולים • כניסות

פרוטוקול מס'32 מתאריך 2/2/16

משתתפים: ישראל אברמסון,  אלדד אלרון, עינת פרנץ, עודד נפתלי, ומשה גרינפלד.
נעדר: עומר היימן.
ועדת ביקורת: יגאל גדרון
אורחים: שגית קורן וסמדר שחר

על סדר היום:

1. אישור פרוטוקול
2. פיתוח בית העם
3. צהרון בצופית
4. בית ספר צופית
5. שער מזרחי
6. שונות

1. אושר פרוטוקול מה 4/1/16.
2. פיתוח בית העם. הוזמנה אדריכלית הנוף שגית קורן. הציגה את עצמה ואת עבודתה. בהצעתה תכלול תכנית רעיונית לכל האזור, עם סדרי גודל של עלויות ביצוע. לאחר מכן הועד יגדיר עדיפויות לשלבי ביצוע ויוגשו תכניות מפורטות לפי המוגדר, כולל פרטי פיתוח, כתב כמויות ופיקוח עליון. מציינת שחייבת לעבוד יחד עם מתכנן תנועה לנושא החנייה כמו גם לשלב בתכניות את תכניות מסלולי האופניים. התקבלו 2 הצעות מחיר נוספות. החלטה: הועד מקומי יזמין את ביצוע העבודה הנ''ל שכ''ט 21,700 + מע''מ. תגובש ועדה יחד עם נציגי אגודה שיובילו את התכנית (זוהר סיני ועומר בן פזי כבר הסכימו להצטרף לוועדה בנוסף לעומר היימן משה ועודד). יש לפנות לשחר המד''ב שיצטרף גם הוא. תתקיים פגישה ראשונית להעלאת צרכים ורעיונות.
3. סמדר שחר ביקשה להגיע לישיבת ועד בנושא צהרונים במושב. בשנה הבאה ייתכן ויהיה צהרון נוסף במבנה היביל של גן דקל. מבקשת שהועד המקומי יגדיר מראש שיהיה צהרון לילדי גן וצהרון נוסף לילדי בית הספר. לדבריה, יש מקום לשני צהרונים במושב. אם הנושא יוגדר מראש, אף אחד ממפעילי הצהרונים לא ייפגע. החלטה: לעת עתה, כל עוד לא התקבל המבנה הועד מקומי לא יודע למי יושכר המבנה, וגם לא פורסם מכרז להשכרה. יחד עם זאת, עודד נפתלי התנדב לבדוק עם בעלת הצהרון – חדוה אורן את הנושא.
4. בית ספר צופית – לפני כחודש נתלתה הודעה מטעם הועדה לתכנון ובנייה על גדר בית הספר. על פי ההודעה ניתן להגיש התנגדויות לתוכנית תוך 60 יום מיום הפרסום. מהות התוכנית היא שינוי קו בניין באזור מבני ציבור בהליך של שינוי תב''ע נקודתי. חלק מהמבנים באזור בית הספר נבנו ללא היתר ולא בהתאם לנדרש בכל הקשור לקוי בניין. כמו כן, מבנה הצרכנייה בנוי לא בהתאם לנ''ל. דינה קישון ביקשה להסב את תשומת לב הועד המקומי שאין מדובר בתוספת של זכויות בנייה אלא רק הסדרת המצב הקיים. תשמח לקבל כל חבר ועד או תושב לקבלת הסבר מפורט אצלה במשרדי הועדה. המבנים מוצבים במקום מעל ל 30 שנה, לא נראה סביר שהתנגדות להסדרתם תתקבל במסגרות הועדה ולא ועדות הערר. הוצאה כספית מיותרת.
מבנה בית הספר – לאחר תוצאות העתירה שהוגשה ע''י האגודה בנושא השימוש במבנה בית הספר, הנהלת  האגודה ביקשה בשיחות שהתקיימו בין נציגיהם לנציגי הועד המקומי, שהועד המקומי ימשיך את ההתנהלות מול המועצה במקומם. החלטה: על אף התנגדות 3 חברי ועד, בדומה לבקשת האגודה לקבלת מכתב העברת המנדט לטיפול בנושא, הועד המקומי מבקש לקבל בכתב את הבקשה מהאגודה.
5. שער מזרחי – לפני מספר שבועות נשלח מייל בנושא. מהנדס המועצה הציע שתי אפשרויות בנושא היתר לשער. אפשרות אחת: לקבל היתר לשער תוך ציון סייג שאסורה הסגירה והפתיחה של השער. אפשרות שנייה: המתנה עד לקבלת פרוטוקול חתום ממשרד התחבורה, היתר עם פתיחה וסגירת השער. החלטה: הועד המקומי מבקש לקבל את האפשרות הראשונה. היתר עם סייגים.
החלטה בנושא שינוי שעות פתיחת השער נדחית לישיבה הבאה.
6. עדכונים שונים:
א. בן בטחון קיבלו את המכתב שנשלח עי הועד המקומי בנושא הפחתת העלות החודשית + הוצאת רכב האבטחה מהמושב. לדבריהם, מדובר בהחלטה חד צדדית ומבקשים לקבוע פגישה. הפגישה תתקיים ב 14/2/16 בשעה 19:00 במועדון.
ב. שטח ציבורי גינוסר – יש להזמין ביצוע מדידה במקום.
ג. מחלקת ספורט אישרה רכישת שני שערי כדורגל לבוגרים, העלות תתחלק עם הועד המקומי – סהכ 1800 ₪.
ד. מחלקת ספורט מקיימת ימי ספורט ביישובי המועצה. הצעתם כוללת ארגון וביצוע. המועד שנבחר יום שישי ה 11/3/16 בשעה 16:00 במגרש הספורט.
ה. כיכר + משתכנים – על פי מנהל הפרויקט, התכנון לסיום בתחילת מרץ. מחכים לתוכניות לביצוע לאחר ביצוע תיקונים ותוספות (תוספת פסי האטה, הפקעה חלקית ממשק הדס ועוד). התקציב לתוספות אושר.
ו. פרויקט שילוט מוסדות – יש לבדוק את הצעת המחיר שהוגשה לפני למעלה משנה לירון בר ולבצע.
ז. דשא – עודד: לאחר שיפתח קיבל את כתב התביעה מבית המשפט, נפגש עם יועץ השקייה אשר העביר דו''ח שונה מזה שקיבל הועד המקומי. הציע שתי חלופות: האחת, להוסיף מגבר לחץ + תוספת ממטרות וחלופה שנייה שינוי מיקום ממטרות והוספה. התקיימה פגישה במגרש עם היועץ. לאחר הפגישה ייעץ לקבל את החלופה השנייה. החלטה: ממליצים לקדם את הפתרון מבלי להגיע לדיונים בבית המשפט, אך בלוח זמנים קצר – הקיץ בפתח. כמו כן, יש לבקש מקבלן הגינון תשומת לב מיוחדת לדשא.
התקבלה תלונה על סכנת בטיחות במקלט ליד הצרכנייה. ניתן לגדר את המקום כך שלא ניתן יהיה לעלות על המקלט או לגדר את היקף המקלט בדומה לגדר שבוצעה מאחורי מזכירות האגודה. החלטה: המקלט יגודר בדומה לגדר המקלט שמאחורי המקלט בעלות של 5900 ₪ +מעמ