פרוטוקול מספר 7 מיום 15.5.2014

פרוטוקולים • כניסות

פרוטוקול מס' 7 מתאריך 14/5/14
משתתפים: ישראל אברמסון, אורי יפה, משה גרינפלד , אורי שמיר, אלדד אלרון ומירי שטרן-דרור.
נעדר: ירון בר.
ועדת ביקורת: שרה עזרא ועינת פרנץ
נציגת המליאה: אילונה זק
רשמה: אפרת ציר כהן


על סדר היום:
1. שבועות.
2. נוהלי עבודה
3. קייטנה
4. עדכונים שונים


דיון והחלטות:

תחילה, הועד המקומי מברך את ועדת הביקורת החדשה. שרה עזרא, עינת פרנץ ויגאל גדרון – שנבצר ממנו להגיע לישיבה.
1. שבועות - מנהל האירוע – אורי שמיר. השנה מבקש לערוך את החגיגות בשטח חקלאי וזאת עקב תמא 35 – תוכנית העברת השטחים החקלאיים לבנייה. באירוע ישולבו החקלאים, ברונדו המסורתי ובהצגת עבודת הכלים החקלאיים.  מיקום האירוע : שטח חקלאי מול האילנות 88.
בתוכנית: רונדו (בהתאם לכיסוי הביטוחי של העגלות – יועבר למשה גרינפלד לאישור), טקס שבועות המסורתי + חבורת הזמר. הצגת כלים חקלאיים, הופעת מצנחי רחיפה והטלת כדורי ספוג מהאוויר,  הופעה של הזוג רני ואיילנד, הופעת הרכבים מוסיקליים מהמושב, מתקנים מתנפחים, סוסי פוני ועוד. מאחר והמקום לא מוצל, יוזמנו סככות צל, כסאות ומחצלות כמו גם שירותים כימיים. את התושבים המבוגרים יסיעו למקום. תקציב האירוע: כ 40,000 ₪. אירוע זה יהיה האירוע המרכזי של ועדת תרבות. את האירוע מארגנים מתנדבים רבים שצוותו לצוותי עבודה. תקציב סופי יוגש ב 25/5/14.
2. נוהלי עבודה – ההתנהלות לגבי יום העצמאות , לא היתה נכונה. במידה ויש החלטה מהותית, בדומה לביטול חגיגת עצמאות במושב, יש להביא את ההחלטה בפני כל חברי הועד. כמו כן, חשוב שכל חבר ועד יעסוק בתחום אחריותו. יש להיצמד להחלטות שהתקבלו בישיבות ולא לשנות כל פעם בגלל תלונות.גם שינוי החלטה צריך להתקבל עי כל הועד. צריכים להיות יותר נחושים.
3. קייטנה –  ועדת קייטנה קיימה פגישה ראשונה. נכחו סיגל רשף, לימור אפרת, מור שמיר, אפרת ציר כהן ואורי שמיר. מיכל קדוש תצטרף בפגישה הבאה.  הוחלט להציע שתי אופציות רישום. מאחר והשנה משרד החינוך הציע את בית הספר של הקיץ לכיתות א – ב, אנו צריכים להיערך בהתאם. הועד לא יכול להציע לשכבות אלה קייטנה במתכונתה כמדי שנה (מצב מכתבו של איל צייג , ס ראש אגף חינוך).  מאחר ופנו מספר הורים וביקשו בכל זאת להציע קייטנה לשכבות אלה, הפשרה שניתן יהיה ''לחיות'' איתה היא להתחיל בשבוע השני ה 13/7. שכבת י' תדריך את ילדי הקייטנה. יחד עם זאת, מאחר ויש מדריכים רבים החלוקה תהיה שונה השנה.  יש לזכור שהקייטנה אינה ממומנת ע''י הועד המקומי. הועד המקומי מהווה צינור כספי. תקציב הקייטנה הינו תקציב סגור.
4. יהודה וניר בק ביקשו להגיע לישיבה, בנושא בעיית מיעוט מתפללים. מירי הציעה לקיים אירועים במקום – כמו קבלת שבת, אירוע בר מצווה וכד'. תנסה לגייס את בני מצווה לאירוע קבלת שבת.
כמו כן, ניר ביקש לרכוש ארון חדש לספרים. = ישראל יבדוק הנושא.
יהודה ביקש לשקול שוב העלאת התשלום עבור שעות נוספות בסופי שבוע. היום מקבל 70 ₪ להגעה ומבקש 100 ₪. מדובר בהגעתו למקום, פתיחה והשארת המקום לשכור המקום שדואג לסגור את המקום בסיום האירוע.
5. מכתב אור רייזיס- התקבל מכתב נוסף - בקשה לקבלת מסמכים. מדובר במסמכים שניתנו לו כבר בעבר או חומר שפורסם לכולי עלמא.
החלטה:
למסור את המסמכים המבוקשים – המכתב שנוסח + העתק ההיתר.


ישראל אברמסון, יו''ר