חג התשעים - טבלת העשורים במסגרת ההכנות

ארכיון • כניסות

הקדמה

שנת 1926 התארגן גרעין פועלים חקלאים בפתח תקוה שלימים נקרא ארגון חלקאי א והוא מנה 50 חברים. הם רכשו אדמה בעזרת הקקל ואחרי פעילות הקשורה ברכישת האדמות באיזור שהשתרע בין כפר סבא לקלמניה החוה, נאלצו לוותר זמנית על חלק מהאדמות ויותר מאוחר הן הוחזרו להן.

9 עשורים לצופית

עשור ראשון  33 – 43

עליה על הקרקע : נטיעת הפרדסים, בניית בתי מול (בתי המגורים למייסדים)
בנית המבנים הציבוריים : בית ספר, בית העם , מרפאה
התמודדות עם המרד הערבי
הסליקים ותחנות השידור המחתרתית בבית אהרוני 
חפירת הבאר הראשונה + בריכת ההשקיה הפתוחה ותעלות ההשקיה
חיבור הבתים למים

עשור שני  43 – 53 עשור להתיישבות האלף
משבר מלחמת העולם שגרם לייבוש הפרדסים .
התפרקות ''חירות אמריקה'' והמאבק לקבלת השטחים לצופית.
1942 – תוספת שטחי מיסקי
חיבור החשמל לבתים
בנית מבני המשק הצבוריים
(צרכניה, מחלבה, מחסן מיון ביצים)
הקמת בריכות ההשקיה והאיתות בגבעת בית העם
מלחמת השחרור,
1945רכישת אדמות שהיו חלק מחוות קלמניה
קליטת עליה ובניית הצריפים לעולים
הוספת מקלחות ושרותים לבתי המגורים
של הראשונים (בתי מול
הוספת שטחי קרקה אחרי מלחמת השחרור  סאב + פרדסי ההרחבה
חנוכת מגרש הספורט – מגרש הכדורגל לנוער בהרחבה הראשונה

עשור שלישי  53- 63 גידולי שדה וגידולים עונתיים
בנית ההרחבה הראשונה –
לעולים החדשים, לבני המושב הראשונים שהתחתנו ולמשפחות מהעיר לכפר
הקמת המדגרה בשלבים כולל בניית המבנה שעכשו משמש גן ילדים
מחסן קלמטינות וסככה ברחוב הדר
מלחמת קדש
..סלילת כביש בתוך המושב ....
פילוג וחיבור חוזר– התנתקות חלק מחברי הרחבה ממוסדות המושב
בניה ומיקום גני הילדים צמוד למגרש הספורט
1956מבצע קלקליה ומבצע קדש
הוצאת ספר צופית – המסכם 30 שנים למושב. יצא בשנת 1965

עשור רביעי  63– 73 
עמיאסף (1960) נבנה כתיכון לתלמידי האזור בשטח שהיה חוות קלמניה
מלחמת ששת הימים – הגברים גוייסו והנשים תיחזקו את המשקים
הטרקטורים נכנסים ככללי עבודה במקום החמורים והסוסים
התחילת עבודה שכירה
חיי תרבות עשירים בבית העם
הוספת תלמידים ממושבים בסביבה – חגור וירחיב 
הכנסת טלפונים לבתים

עשור חמישי 73 - 83
חזרה של הבנים הממשיכים ובנית ''וילות'' כבית שני בנחלה וחממות.
השיפוץ הגדול של בית העם:
הפיכת הרצפה למישור והורדת רצפת העץ.חיבור האולם במדרגות אבן לבמה.
הרחבת גידול הפרחים כענף מרכזי 
פועלים מהשטחים

חגיגת 45 לצופית
טלויזיות 
בייסבול כחוג ספורט חדש

עשור שישי 1983 - 1993 
נוער צופית במפעלות תנועת המושבים
הפסקת עבודת פועלים  מהשטחים והעסקת פועלים מחו''ל – תיילנדים
שינוי תעסוקתי לכיון מקצועות חופשיים

עשור שביעי 1993 - 2003 החלטה על בניה של  שכון הבנים(הרחבה שניה)
ובנית מועדון הפיס
הריסת גני הילדים הקטנים
אוכלוסית המושב מוכפלת וצעירה יותר
הקמת גני ילדים ברחוב הגנים
אירוע שבעים שנה לצופית

עשור שמיני 2003 - 2013 2004 בחירת ועד מונציפלי – מקומי
פריחה חברתית 
כניסת בעלי אמצעים במקום ותיקי המושב
מועדון הפיס הוא מועדון התרבות, נבנה
הקמת ארכיון המושב
בנית וילות של תושבים חדשים לא חקלאים על מקום בתי הוותיקים –
חגיגת 80 לצופית
חגיגת 80 לישובי התיישבות האלף בבית העם המחודש והמשופץ

עשור תשיעי 2013 - 2023 בנית מסלול לאפניים
מאבק על בית הספר וסגירתו כבית הספר מקומי- אזורי +
תצוגה ''שמונים שנה בלב''

בנית פאב בחדר הבטחון
שיפוץ המרפאות (הראשונה והשניה)
שיפוץ בית הספר הישן , בניית קן גנצ , המעבר לתנועה החדשה לנוער
הקמת עגלת קפה – שושה
שיפוץ מחסן הביצים והעברת הארכיון לרחוב הזית