פרוטוקול מספר 10 מיום 5.8.2014

פרוטוקולים • כניסות

פרוטוקול מס' 10 מתאריך 5/8/14
משתתפים: ישראל אברמסון,  משה גרינפלד , אורי יפה ירון בר ואלדד אלרון.
נעדרו: עומר היימן, ומירי שטרן-דרור
מוזמן: יניב - חברת נופית
ועדת ביקורת:  שרה עזרא
רשמה: אפרת ציר כהן


על סדר היום:
1. איכות הסביבה – פיקוח, רכב טיאוט, דשא מגרש ספורט .
2. בקשה של תושב לכניסה לשטחים חקלאיים משיכון בנים.
3. תוכנית המשתכנים – כיכר בכניסה.
4. עיני חתול בבמפרים + ארון לבית הכנסת.
5. שונות

דיון והחלטה:
1. החל מחודש יולי, מתבצע פיקוח במושב. הפיקוח נעשה במסגרת הסכם חדש עם קבלן הגינון, במסגרתו אנו מקבלים פיקוח אחת לשבוע, שעות ריסוק גזם וחצי יום עבודה נוסף לטובת ניקיון. הפקחית מגיעה מדי יום שישי, מדווחת שנכנסת למושב. מדי חודש שולחת דיווח לגבי ההתראות/קנסות שניתנו לתושבים. אחרי שתי התראות ניתן להוציא הודעת קנס.
הועלה רעיון לפנות לתושבים שרואים מפגעים או ''עבריינים'', שיצלמו וידווח למזכירות המושב. חשוב לציין שהדיווח חייב להיות שמי – ובמידת הצורך, אם הנושא יגיע לערכאות – המדווח יצטרך להגיש עדות.
הצבעה: 3 בעד צילום ו 2 נגד.
החלטה: יש לפרסם שוב, על תחילת הפיקוח במושב. לבקש מתושבים לדווח על מפגעים. לציין שהדיווח לא יכול להיות אנונימי.
רכב טיאוט – אלדד וערן אבנון מגן חיים, נפגשו עם מזכיר שדה ורבורג ויו''ר הועד בנושא השכרת רכב טיאוט שברשותם. בשדה ורבורג הניקיון מתבצע אחת לשבוע, בנוסף לרכב הטיאוט שהמועצה מספקת. עם רכב הטיאוט עובדים 2 פועלים במפוח. עלות צפויה לשנה כ 50,000 ₪.
לפני מספר שנים, הוספנו עובד ניקיון והניקיון היה משביע רצון.
החלטה: יש לבחון את מצב הניקיון לאחר תוספת העובד בימי שישי. במידת הצורך לבחון הוספת עובד נוסף (400 ₪ ליום) ובחינת רכב טיאוט פעם נוספת.
מתקני לפחים – קיבלנו הצעה למתקני פחים כ 700 – 1000 ₪ למתקן. מיקום הפחים צריך להיות בתוך המשקים/בתים. המצב כיום, שפחים מושארים במדרכות ולא ניתן ללכת על המדרכות. הועד המקומי לא יכול לממן מתקנים אלה, יש לפנות לתושבים שייפנו לקבלן להזמנות. הועד רק מתווך.
דשא מגרש הספורט – יניב – מצב הדשא נכון להיום, רוסס ומערכת ההשקייה אינה מתאימה. היה צורך בריסוס לאחר שהעשבייה שהיתה לפני השדרוג – חזרה. עלות הקמת מגרש חדש – כ 200,000 ₪.
ההשקייה הקיימת לא מתאימה , הצבת הממטרות אינה נכונה וגורמת לבזבוז מים. יניב, ייפגש עם יועץ השקייה, שימליץ איך לתקן את המצב.
בשיחות שהתקיימו עם יפתח, הבטיח שעד ה 31/8 הדשא יהיה ירוק. אך צריך להבהיר לו על טיפול ותיקון מערכת ההשקיה.
החלטה: לאחר פגישה עם יועץ ההשקיה תתקיים פגישה עם יפתח בהשתתפות אלדד, ירון וישראל. יש לחייב את יפתח לטפל במערכת ההשקיה ולהקים מגרש דשא חדש.
2. משפחת רייזיס ביקשה לאשר לה להיכנס לשטח החקלאי דרך שיכון בנים, וזאת במטרה לניקיון החלקה מעשבייה מחשש לשריפה. בהמלצת עו''ד סגל, לא ניתן לאפשר כניסה אפילו אם זה כניסה חד פעמית. זה בניגוד לתמרור ובניגוד לרצון כל התושבים. החלטה: עו''ד סגל יוציא מכתב מטעם הועד המקומי. הועד המקומי, יכול לסייע ולהמליץ על קבלן שיבצע – אך מהכניסה הראשית למשק.
3. משתכנים – התקבלה הודעה מהמועצה, שהיא מתכוונת לפתוח את הדרך למתחם המשתכנים. הפתיחה תתבצע עוד בטרם הוקמה כיכר במקום. פתיחת ציר הנסיעה, עלולה להביא לתאונות ומסכנת את תושבי המושב. כמו כן, הצבת אי תנועה במעלה הגן, תגרום לכך ששלוש משפחות, ייאלצו לצאת מהמושב על מנת להיכנס אליו.... הועד המקומי צריך לדאוג לכל תושבי המושב ולא רק למתחם המשתכנים. הועד מבקש לבחון שינוי מיקום  הכיכר. החלטה: הועד המקומי מתנגד לפתיחת הדרך כל עוד אין כיכר.
4. התקבלו מספר תלונות בנושא פסי האטה במושב. אחת לשנה לערך,  הועד מזמין קבלן שצובע את פסי ההאטה אך ניתן גם להתקין עיני חתול.
עלות עיני חתול בכל פסי ההאטה כ 10,000 ₪. החלטה: יבוצעו רק בפסי ההאטה מול גן השעשועים. יש לקבל הצעת מחיר לצביעה.
ועדת דת פנתה לפני מספר ישיבות בבקשה לרכוש ארון לספרי הדת. התקבלו מספר הצעות, עלות משוערת כ 8500 ₪. החלטה: ירון בר ידאג לארון בעלות של עד 3000 ₪.
5.עדכון בנושא ביטחון:  אורי יפה:
* הוקם צוות צח''י. הצוות עבר תירגול. נרכש ציוד כיבוי אש, גנרטור, עמודי תאורה, פנסים ועוד. הרשימה הועברה לידיעת המועצה.
* המקלטים מסודרים וערוכים לקליטה, בעת הצורך.
* בחודשים האחרונים, נתקלנו בבעיות עם השומר בכניסה. על אף שנעשו מספר פניות לאגודת השומרים, החברה לא הצליחה להעמיד שומר שיהיה לשביעות רצוננו. כמו כן, ביקשנו לבצע שינוי בשעות השמירה ולשלב סיורי לילה – ועדיין לא בוצע. ועדת ביטחון בוחנת החלפת חברת השמירה. במידה ותוחלף חברה, בהסכם החדש, יהיה סעיף שהחברה תתחייב להחליף שומר על פי בקשתנו, תוך 24 שעות. במסגרת שדרוג הביטחון במושב, אנו מציעים להתחבר למוקד אבטחה. במידה ויהיו מספיר תושבים מעוניינים, נוכל לקבל הצעה אטרקטיבית ונקבל סייר מדי לילה.
* הוקמה רשימת מתנדבים לסיורי לילה. כ 35 מתנדבים כבר החלו בסיורים. מספר פעמים בשבוע בשעות הערב, סיורים ברכבם הפרטי עם צ'קלקה.
6. הועד המקומי מבקש להודות למאיר אבירם, מנהל אגף חינוך, על כך שאיפשר  קיום קייטנה של צהרון חדווה בגני הילדים של  המועצה.